Please, join us at social networking service. We would be very glad to keep in touch with you.

  • Facebook - Grey Circle
© 2005 - 2019 A.R.T. Logistics.  All rights reserved 
Privacy Policy

АГААРЫН ТЭЭВЭР

Агаарын тээвэр нь хамгийн хурдан бөгөөд хамгийн үнэтэй тээврийн төрөл юм. Энэ төрөл нь ихэнхидээ өндөр өртөгтэй бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, эсвэл яаралтай нөхцөлд ашиглагддаг.

 

Агаарын тээвэр нь байнгын үйлчлүүлэгч- зорчигч, карго эсвэл захиалгат нислэгээр хүргэгдэж болно. Тээвэрлэлтийн хөлс нь эдэн цаг туулснаас хамаардаг.  

 

A.R.T. компани нь таньд хүргэлтийн хугацааг багасгахаар шууд нислэгийг эсвэл дамжин өнгөрч 2-4 өдрийг хүргэлтэнд зарцуулах хэд хэдэн тээвэрлэлтийн хувилбарыг санал болгож байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛ

  • Тогтмол чиглэлийн тээврийн хөлсийг интернетээр шалгах

  • Хэрэглэгчийн цахим үйлчилгээ

  • Бүх төрлийн карго хүргэлт

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

  • Цаг тухайд нь статусаа шалгаж болно

  • Орон зайн хэмнэлт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ ҮЛДЭЭГЭЭД, 1 ЦАГИЙН ДОТОР ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ЗАРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ АВНА УУ!