ҮЙЛДВЭР

Өөр өөр үйлдвэрлэлд гаргасан амжилтын түүхүүд

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ЧИГЛЭЛ
МАРШРУТ

Хятад, Азиас Орос болон Тусгаар улсууд руу

 • Манжуур/ Забайкальск хотоор

 • Алашаньк / Достык хотоор

 • Хоргос хотоор

 • Владивосток хотоор

 • Хар далайн боомтоор

dsc00879
6
P5020011
4
reloading on Dostyk
reloading on Dostyk
foto0236
3
4
1
2
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
 • Хятадад орон нутгийн ачааны машиинд ачаа тээвэрлэх

 • Хятадад ачаа ачиж, засах

 • Хятадаас экспортын бүтээгдэхүүн тээвэрлэх

 • Аляск /Достык,Манжуур/ Забайкалск хотоор дамжсан төмөр замын тээвэрлэлт

 • Манжуур/Забайкалск  болон Хоргос хотоор дамжсан ачааны машины тээвэрлэлт

 • Боомтоор дамжин өнгөрөх далай , төмөр зам болон ачааны машины  тээвэрлэлт

 • Хилийн шугам болон боомтын дамжин өнгөрөх тогтсон ёс журамтай

 • галт тэрэг болон ачааны машинд дахин ачих

ЧИГЛЭЛ

Хятадаас –Казакстан  Төв Ази руу

МАРШРУТ
 • Аляск, Дочтык хотоор дамжина

 • Хоргос хотоор дамжина.

 • Каспийн боомтоор дамжина.

DSC01398
DSC01382
8
5
1
2
3
1
2
crane from China to Aktau via Khorgos
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
 • Хятадад орон нутгийн ачааны машины тээвэрлэлт

 • Хятадад ачих буюу буулгах

 • Хятадын экспортын дүрэм журам

 • Аляск/Достык хотоор дамжсан төмөр замын тээвэрлэлт  

 • Хоргос хотоор дамжсан ачааны машины тээвэрлэлт

 • Актау болон Туркменбаш боомтын төмөр зам, далай болон ачааны машины/ хуурай замын/ тээвэрлэлт

 • Хилийн шугам болон боомтын дамжин өнгөрөх тогтсон ёс журамтай

 
 
ЧИГЛЭЛ

Европоос  Орос /Казакстан/Төв Ази

МАРШРУТ
 • Балтийн боомтоор дамжина.

 • Брестээр дамжина.

 • Балтикд / Вилньюс/ дамжин өнгөрөхтэй

ҮЙЛЧИЛГЭЭ:​
 • Балтикийн боомтоор дамжсан төмөр зам, далай, хуурай газрын тээвэрлэлт

 • Хилийн шугам болон боомтын дамжин өнгөрөх тогтсон ёс журамтай

 • Балтик /Вилньюс /дахь төв хүртэл  тээвэрлэлт

 • Вагон болон машинд дахин ачих

 • Ачаа тээвэрэлэлтийн галт тэрэг саатаж болзошгүй

 • Ачих хуваарь

P1010806
труба
31
P7190524
35
08 (10)
from EU to Uzb via Vilnius
Europe to Uzbekistan via Vilnius
 
 
ЧИГЛЭЛ

Дэлхийн бүх өнцгөөс Монгол руу

МАРШРУТ
 • Балтикийн боомтор дамжина

 • Брестээр дамжина

 • Балтик /Вилньюс /дахь төв хүртэл  тээвэрлэлт

 • Эрээн хот Замын үдээр дамжин тээвэрлэлт

 • Тьянжинаар дамжин тээвэрлэлт

3
IMG_0091
IMG_1889
IMG_1888
03072012344
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:​

 • Далай, төмөр зам, хуурай газрын тээвэрлэлт

 • Балтик, Хятадын боомтоор дамжсан далай, төмөр зам, хуурай газрын тээвэрлэлт

 • Хилийн шугам болон боомтын дамжин өнгөрөх тогтсон ёс журамтай

 • Балтик /Вилньюс /дахь төв хүртэл  тээвэрлэлт

 •  Вагон болон машинд дахин ачих

 • Ачаа тээвэрэлэлтийн галт тэрэг саатаж болзошгүй

 • Ачих хуваарь

 • Дэлхийн бүх газарт

МАРШРУТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:​

 • Aгаар+ далай; агаар-хуурай газар

 • Каспийн тэнгисийн газруудад тусгай үйлчилгээ

 • ​Аюултай  гэгдэх бүтээгдхүүний тээвэрлэлт

ЧИГЛЭЛ
Изображение 469
Изображение 508
Изображение 192
re-loading in Baku-port
jobsite Turkmenistan, under offloading
IMG-20140910-WA0017
IMG-20140910-WA0019
IMG-20140910-WA0010

Агаарын тээвэр болон өөр төрлүүд  (агаар+ далай; агаар-хуурай газар)