Please, join us at social networking service. We would be very glad to keep in touch with you.

 • Facebook - Grey Circle
© 2005 - 2019 A.R.T. Logistics.  All rights reserved 
Privacy Policy

МОНГОЛ

 Дэлхийн улс орноос Монгол руу тээвэрлэх ложистик шийдэл

Хуваарьт тээвэрэлэтийн зам
Европ, Хятадаас  Монгол руу  Вагонаар тээвэрлэнэ
Цахим ложистик
Зохих хэмжээнээс хэтэрсэн ачаа тээврэлэлт
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛ
 • АНУ-д  захиалга авах 20,  европд 30 гаруй газартай

 • ЕХУлс , Азиас  хуваарьт тээвэрлэлтийн замтай

 • Өөрийн гэсэн компани, чингэлгээрээ  дэлхийн аль ч газраас Монгол руу тээвэрлэнэ

 • Овор ихтэй ачааг тээвэрлэнэ

 • ЕХУлс, Хятадаас  төмөр замаар тээвэрлэнэ.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ДАВУУ ЭРХ
 • ЦАХИМ -ЛОЖИСТИК

 • ЦАХИМААР ЗАХИАЛЖ ТӨЛБӨР ТООЦООГОО ХИЙЖ БОЛНО.

НЭМЭЛТ ӨРТГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
 • Ангилах, тэмдэглэх, савлах, захиалга хүлээн авах, жинлэх гэх мэт

 • ЕХУ, Орос, Монголын үйлчлүүлэгдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн усан онгоцны  тээвэрлэлт

LTL/FTL / БҮРЭН ДҮҮРГЭЛТТЭЙ БУЮУ ХАГАС ДҮҮРГЭЛТТЭЙ АЧАА / -г МОНГОЛ РУУ тээвэрлэх

ДАВУУ ТАЛ

 

ТОГТСОН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХӨЛС ТӨЛБӨР

 •  11-13 хоног ВИЛЬНЮСААС УЛААНБААТАР ХҮРТЭЛХ ӨДРҮҮД

 •  ЕХУлс дотроо 2-3 хоногт

ХҮРГЭЛТ, ДАМЖИН ӨНГӨРӨХӨД ЗАРЦУУЛАХ ХАРЬЦАНГУЙ БОГИНО ХУГАЦАА

 7ХОНОГ ТУТМЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ