ТОРГОНЫ ЗАМ

ü  Бидний ЕвроАзи дахь өргөн цахим сүлжээ нь саяханаас хөгжиж эхэлсэн бөгөөд Хятад, Зүүн Өмнөд  Азиас Европийн аль ч улс руу  бүрэн дүүргэлттэй болон бага дүүргэлттэй ачааг тээвэрлэнэ.

A.R.T. LOGISTICS ОДОО САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА:

Үйлчилгээний талаар болон хуваар: 

Success! Message received.

Дамжин өнгөрөх тогтсон цаг
Бүгд Хятадынх
Европийн бүх газарт
 Хуваарьт хүргэлт

ТОРГОНЫ ЗАМЫН МАРШРУТ

Европоос  Хятад 14-18 хоногт

 • Европоос  Хятад 14-18 хоногт

 • Хятадад хаалган дахь  хүргэлтээс

 • Европийн хаалганы хүргэлт

 • 7 хоногт 1 удаа тээвэрлэлт

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛ 

 • 14-18 хоногт тээвэрлэнэ

 • 7 хоногт 1 удаа тээвэрлэнэ

 • Цахимаар захиалга, төлбөр авна

 • Тээвэрлэлт 1 куб см-ээс эхэлнэ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ДАВУУ ЭРХ

 • ӨРТӨГ БАГАТАЙ

 • БАРААНЫ ЭРГЭЛ ХУРДАН

 • ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ФОТО ЗУРГААР ӨГНӨ.

 • Хятад, Европийн аль ч газарт  хаалганаас хаалганд хүргэлт хийнэ.

Торгон замын давуу тал 

 

 ХАНГАЛТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ҮНИЙН ДАГУУХ ҮНИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ БӨГӨӨД ЦАГ ХЭМНЭНЭ.

ü  БАРААНЫ ЭРГЭЛТ ХУРДАН

САНХҮҮГИЙН ХУВЬД  ХЭМНЭЛТТЭЙ

 Барааны эргэлт 3 долоо хоногоос цөөн

Барааны эргэлтийн гүйлгээ хурдан

Бэлэн мөнгөөр харилцааг сайжруулсан

Нэмэлт өртгийн үйлчилгээ
 Европд
 • Европийн холбооны улсуудад тээвэрлэлт хийнэ.

 • Чингэлгийн буцаалт

 • Хаягаар хүргэж өгөх үйлчилгээ

Хятадад ​
 • Нийт дүн

 • Цаасаар шалгах

 • Экспортын бүрдүүлэлт

 • Төмөр замын хөнгөлөлт