ТӨМӨР ЗАМЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ. ТОРГОНЫ ЗАМ.

Төмөр замын ачаа тээвэрлэлт нь Европ болон Орос, Европ болон Төв Азийн хоорондох худалдааны замын хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй, үр ашигтай тээвэрлэлтийн үйлчилгээний нэг юм.  Азийн хоорондох худалдааны замын хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй, үр ашигтай тээвэрлэлтийн үйлчилгээний нэг юм.

Хятад, Европоос Орос, Казахстан, төв Ази, Монгол руу төмөр замын тээвэр 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛ

 • Unlimited rolling stock

 • Олон тооны тээвэрлэлтийн хэрэгслэл

 • Хил дамнасан тээвэрлэлтийн туршлага

 • Бүс нутгийн төмөр замтай шууд харилцаатай 

 • E-logistics

Европ, Америк, Азиас Снг болон монгол руу чингэлгийн хүргэлттэй
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

 • ​72 цагийн дотор Чингэлгийн хүргэлттэй

 • Брокерийн үйлчилгээ

 • Хаалганаас хаалганы хүргэлт

 • Хил  болон боомт дамжин өнгөрөх үйлчилгээ

Өндөр хурдны сав галт тэрэг
Хятад - Европ - Хятад
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛ

 • Голдуу : 14-16 хоног

 • Төлөвлөгөөний дагуу ачилтын газраас хөдлөх 

 • Тээвэрлэлт хийж буй талтай тохиролцох

 • 1м³​ с тээвэрлэх

 • Хаалганаас хаалга хүртэлх хүргэлтийн үйлчилгээ

 • Цахим хуудсаар тээвэрлэлтийн хөлс тооцох

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

 

 • Lower cost of inventory

 •  Өртөгийн хувьд хямд

 • Бараа борлуулалтын эргэлт  хурдан

 • Цахим үйлчилгээ

 • Хил  болон боомт дамжин өнгөрөх үйлчилгээ

 • Ачаа ирсэн болон ачих үйл явцын фото тайлан

Отлично! Сообщение получено.

Дэлгэрэнгүй мэдээллээ үлдээгээд, ажлын 1 өдөрт  мэдээлэл авна.