ТӨСЛҮҮД

Ачааны  урт өргөн хэтэрсэн тохиолдолд тээвэрлэлт  болон тээвэрлэтийн мэдээллийн системтэй

Достык, Хоргос, Манжуур, Забайкалск, Балтик, зүүн дорнод, Хар далай, Каспиийн тэнгисийн далайн боомтын талаарх мэргэжилтэнтэй.

 
 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛУУД 

​​

  • ХУВААРЬТ ЧИГЛЭЛ БОЛОН СУДАЛГАА

  • ОЛОН ТӨРЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

  • ХЭМЖЭЭНЭЭС ХЭТЭРСЭН АЧААНЫ ТӨМӨР ЗАМЫН  БОЛОН ХУУРАЙ ГАЗРЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

  • ХИЛ БОЛОН ХИЛИЙН БООМТ ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

​​

  • ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТОХИРСОН КОМДЮТЕРИЙН ПРОГРАММ

  • АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЦАХИМААР БУЮУ ЦААСААР ИЛГЭЭХ

ДЭЛГЭРЭНШҮЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ ҮЛДЭЖЖ  БИДНИЙ ТӨСЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТЭР ДАРУЙ АВАХ БОЛНО.

Please, join us at social networking service. We would be very glad to keep in touch with you.

  • Instagram
  • LinkedIn
© 2005 - 2019 A.R.T. Logistics.  All rights reserved 
Privacy Policy