ТӨСЛҮҮД

Ачааны  урт өргөн хэтэрсэн тохиолдолд тээвэрлэлт  болон тээвэрлэтийн мэдээллийн системтэй

Достык, Хоргос, Манжуур, Забайкалск, Балтик, зүүн дорнод, Хар далай, Каспиийн тэнгисийн далайн боомтын талаарх мэргэжилтэнтэй.

 
 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛУУД 

​​

  • ХУВААРЬТ ЧИГЛЭЛ БОЛОН СУДАЛГАА

  • ОЛОН ТӨРЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

  • ХЭМЖЭЭНЭЭС ХЭТЭРСЭН АЧААНЫ ТӨМӨР ЗАМЫН  БОЛОН ХУУРАЙ ГАЗРЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

  • ХИЛ БОЛОН ХИЛИЙН БООМТ ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

​​

  • ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТОХИРСОН КОМДЮТЕРИЙН ПРОГРАММ

  • АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЦАХИМААР БУЮУ ЦААСААР ИЛГЭЭХ

ДЭЛГЭРЭНШҮЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ ҮЛДЭЖЖ  БИДНИЙ ТӨСЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТЭР ДАРУЙ АВАХ БОЛНО.

Отлично! Сообщение получено.